Klubi eesmärgiks on kohaliku seltsieluga hõivamata naiste ühendamine, kohtumiste korraldamine teiste klubide ja seltsidega ning mittetulundusühingutega, huvitavate inimestega kohtumiste korraldamine, isetegevuse ja huvitegevuse harrastamine, heategevus, spordi- ja ühisürituste korraldamine, koosviibimiste ja reiside korraldamine, lasteürituste korraldamine, tervislike eluviiside propageerimine, maakonna külaelude edendamine, trükiste väljaandmine, Eesti ja rahvusvahelistest programmidest ja projektidest osavõtmine, koostöö tegemine riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutustega.

Eesmärgi saavutamiseks korraldatakse heategevusüritusi, tuluõhtuid, kogutakse raha üksikisikutelt ja sponsoritelt; korraldatakse laatasid, taotletakse rahalisi vahendeid erinevatest fondidest, riigilt ja kohalikult omavalitsuselt.

Tehakse koostööd erinevate ühingutega ja organisatsioonidega, riigi- ning kohalike omavalitsuste asutustega. Võetakse osa ühisprogrammidest ja projektidest.